1/ Netradiční české hrací karty, katalog výstavy v Týně nad Vltavou(Petr Bílý)(2011)
1 / Unconventional Czech playing cards, exhibition catalog in Týn nad Vltavou (2011)

2/ Karty osudu – Z historie vykládacích karet, katalog výstavy v muzeu v Jesenici u Rakovníka (Petr Bílý) (2012)
2 / Cards of Destiny - From History of Landing Cards, Exhibition Catalog in the Museum in Jesenice u Rakovníka (2012) SOLD

3/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2012
3 / Yearbook of the Club Collectors Club 2012

4/ Kolek z hracích karet v Československé republice 1920-1948, ve spolupráci se Společností sběratelů fiskální filatelie a jiných známek v rámci Bulletinu této Společnosti(Vladislav Šedivý).
4 / Playing Cards Club in the Czechoslovak Republic 1920-1948, in collaboration with the Society of Fiscal Philatelic Collectors and Other Stamps within the Bulletin of this Society, work. SOLD;

5/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2013
5 / Yearbook of the Club Collectors Club 2013

6/ Text prezentace přednášky Žlutické karty a nejen o nich (ve spolupráci s Muzejním spolkem Žluticka (Jiří Novotný, Petr Bílý)(2013)
6 / Text of the presentation of the Žlutic card lectures and not only about them (in cooperation with Žluticka Museum Association (2013)

7/ Trapulky do bulky – zapomenutá karetní hra, katalog výstavy (2014)
7 / Bulk Traps - Forgotten Card Game, Exhibition Catalog (2014) 

8/ Originály hracích karet od známých i neznámých umělců, katalog výstavy v Galerii Scarabeus, ………… Praha(2014).
8 / Originals of playing cards from well-known and unknown artists, exhibition catalog in Scarabeus Gallery, Prague (2014). 

9/ Černý Petr uvádí 100 let staré dětské hrací karty, katalog výstavy v muzeu v Jesnici u Rakovníka (Petr Bílý) (2015)
9 / Černý Petr presents 100 years old children's playing cards, exhibition catalog in the museum in Jeseník near Rakovník (2015)

10/ 130 let hracích karet s koníkem, publikace k výročí společnosti Hrací karty s.r.o. 1884 ……………….(2014)
10/130 Years of Playing Cards with Horse, Publishing to Anniversary Company Playing Cards s.r.o. 1884 (2014) SOLD;

11/ Text prezentace přednášky Experiment zellon-první plastové hrací karty (sborník z kolokvia Experiment, ČVUT Petr Bílý - 2015).
11 / Lecture presentation text Experiment zellon-the first plastic playing cards (Proceedings from Colloquium Experiment, ČVUT 2015).

Sales ensure CVUT

12/ Text prezentace přednášky Téma husitství na hracích kartách (kolokvium Georgius Rex Bohemus a umění..., ČVUT Petr Bílý - 2015)
12 / Text of lecture presentation The theme of Hussitism on playing cards (Colloquium Georgius Rex Bohemus and art ..., ČVUT 2015)

Sales ensure CVUT

13/ Architektura na kartách (Jiří Novotný)
, ve spolupráci s ČVUT (2015)
13 / Architecture on Cards, in cooperation with CTU (2015)

14/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2014 (2015)
14 / Club Collector Card Yearbook 2014 (2015) SOLD 

15/ Oko bere Vole padni, unikáty kartářského řemesla, katalog výstavy ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy (Michaela Caranová, Petr Bílý) (2016)
15 / Eye Takes Vole Padni, Unique Cart Craft, Exhibition Catalog at the Central Bohemian Museum in Roztoky u Prahy (2016)

16/ Soupis českých výrobců hracích karet, I. díl – Praha 1354-1950 (Petr Bílý, Vladislav Šedivý) (2016)
16 / List of Czech producers of playing cards, I. díl - Praha 1354-1950 (2016)

Sales ensure B. Bílý

17/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2015 (2016)
17 / Club Collector Card Yearbook 2015 (2016)

18/ Karty na pohledech (Kateřina Ebelová) (2016)
18 / View Cards/Cards on postcards (2016)

Sales ensure K. Ebelová

19/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2016 (2017)
19 / Yearbook of Club Collectors 2016 (2017) 

20/ Fauna a flora na kartách, katalog výstavy v Prácheňském muzeu v Písku (2017)
20 / Fauna and flora on cards, exhibition catalog in Prácheňský museum in Písek  (Jiří Novotný)(2017)
Sales ensure J. Novotný

21/ Jedny karty nestačí - Barevný svět hracích karet (Milan Bednář), katalog výstavy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích (2017)
21 / One Cards Not Enough - The Colored World of Playing Cards, Exhibition Catalog at the South Bohemian Museum in České Budějovice (2017) SOLD

22/ Hrací karty v nálezech Vladislavského sálu v rámci projekt Araka 2017, (2017)
22 / Playing Cards in the Vladislav Hall Findings as part of the project, (Araka 2017 2017) SOLD ;

23/ Vlajky, prapory na hracích kartách (Petr Bílý)(2018)
23 / Flags, banners on playing cards (2018)

24/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2017 (2018)
24/ Yearbook of Club Collectors 2017 (2018)

25/ České národní karty, katalog výstavy v Západočeském muzeu v Plzni 2018/19 (Petr Bílý) (2018)
Czech national playing cards, Exihibition Catalog at the WestCzech muzeum in Pilsen

26/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2018 (2019)
26/ Yearbook of Club Collectors 2018 (2019)
Článek z Ročenky 2018 "Ritter a spol. - Ferd. Piatnika synové, Ritter a spol." -  převzali do svých také publikací Talon a International Playing-Card Society (IPCS)

27/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2019 (2020)
27/ Yearbook of Club Collectors 2019 (2020)

28/ Dopravní prostředky na kartách, publikace k výstavě v Plné n. Lužnicí (J. Novotný)
28/ Means of transport on cards

Sales ensure J. Novotný

29/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2020

30/ Architektura na kartách aneb velké stavby na malých kartách, katalog výstav Týn n. Vltavou (Jiří Novotný)2021 

31/ Ročenka Clubu sběratelů hracích karet 2021