Club byl založen v roce 2011. U zrodu stáli dlouholetí sběratelé hracích karet - Milan Bednář, Petr Bílý, Petr Kruml, František Kubíček, Alois Nasadil,  Jiří Novotný, Jiří Suchomel a Vladislav Šedivý, Pavel Langer. 

Aktuální složení klubu (2022): 
Petr Bílý - předseda
Jan Klobušický - místopředseda
Vladislav Šedivý - pokladník
Milan Bednář – revizor účtů
Jiří Novotný
Alois Nasadil
Petr Kruml
Jiří Vaněk
Hrací karty, s.r.o.
Karel Novák
Vladislav Balogh
Jiří Kunický
Wolfgang Altfahrt
Carsten Mintert
Miroslav Šmelko 

První členská schůze se konala dne 21. 5. 2011 v prostorách MAGIC CLUBu v Praze 2, Moravská 21 od 13. 00 hod

Na programu byla:
        1. Volba orgánů členské schůze o.s.
        2. Volba výboru o.s.
        3. Volba revizora o.s.
        4. Příprava programové činnosti pro nejbližší období
        5. Různé
        6. Diskuze