Club zatím uspořádal velké tematicky zaměřené výstavy karet:

1/    Na podzim r. 2011 výstavu Netradiční české hrací karty (ve spolupráci s Městským muzeem v Týně n. Vltavou).

2/    V létě a na podzim r. 2012 výstavu Karty osudu - Z historie vykládacích karet (ve spolupráci s Muzeem TGM v Rakovníku a Vlastivědným muzeem Jesenice).

3/    V září 2012 se Club prostřednictvím svých členů prezentoval na filatelistické výstavě Lidice 2012 (Kolek z hracích karet v Československé republice 1920-1948). Za svoji publikační činnost získal Club na této výstavě bronzovou a pozlacenou cenu.

      V roce 2013 navázal Club spolupráci s galerií Scarabeus a s palácem YMCA. Od r. 2015 Club spolupracuje i ČVUT. Výsledkem spolupráce bylo uspořádání výstav:

4/    Originály hracích karet od známých i neznámých umělců (Scarabeus 2014).

5/    Pestrý svět hracích karet (YMCA 2013).

6/    Kvarteta inspirují – karetní hra našich otců i dětí (YMCA 2014).

7/    Dále v roce 2014 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni realizoval Club unikátní výstavu Trapulky do bulky – zapomenutá karetní hra, které se dočkala mezinárodního ohlasu.

8/    V témže roce velkou retrospektivní výstavu Letem karetním světem v Husitském muzeu v Táboře (2014).

9/    V roce 2015 Club uspořádal výstavu Černý Petr uvádí 100 let staré dětské hrací karty, Vlastivědné muzeum Jesenice u Rakovníka (2015).

10/   Výstava karet v rámci mariášového turnaje, Větrušice (2015).

11/   Ve spolupráci s ČVUT proběhla výstava Architektura na kartách (2015).

12/   Opět s Galerií Scarabeus byla realizována výstava Blázen z tarotu (2015).

13/   Doprava na kartách byla další expozice realizovaná na MěstÚ v Plané nad Lužnicí (2016).

14/   Oko bere – Vole padni, velká výstava ze sbírek soukromých sběratelů sdružených v Clubu a 16 dalších institucí z celé ČR; raritní hry od 16. do 20. Století. Pořádáno v rámci 44. Mezinárodního Kongresu sběratelů hracích karet (Praha 2016). Na této akci bylo Clubu uděleno Ocenění Památkové komory ČR.

15/   Karty v umění, ukázka karet jako tvůrčí inspirace (YMCA). Pořádáno v rámci 44. Mezinárodního Kongresu sběratelů hracích karet (Praha 2016).

16/   Ta naše trappola pražská, speciální expozice zaměřená na pražský trappolový vzor. Pořádáno v rámci 44. Mezinárodního Kongresu sběratelů hracích karet (Praha 2016).

17/   ESO v rukávu – výstava v muzeu TGM v Hodoníně (2017).

18/   Výstava karet v rámci Mistrovství světa v křížovém mariáši, Zruč n. Sázavou (2017).

19/   Fauna a Flora na kartách, společně s Prácheňským muzeem, Písek (2017).

20/   Kde se vzal kolek?, participace na výstavě fiskálních cenin, ČVUT (2017).

21/ Jedny karty nestačí – výstava konaná ve spolupráci s Jihočeským muzeem Č. Budějovice (2017).

22/ Karty, které (nejspíš) neznáte, výstava realizována ve spolupráci s městem Šluknov na zámku Šluknov (2018).

23/ Fauna a flora na kartách, repríza výstavy, Kojetín (2018).

24/ Kolek milovník nejen rumu a tabáku, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy; spoluúčast na výstavě (2018).

25/ České národní karty, reprezentativní výstava o hrách s národními motivy od počátku 19. st. do vzniku ČSR; ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni (2018).

26/ Karty v Jihlavě ve spolupráci s Muzeem vysočiny v Jihlavě (2019).

27/ Čertovský mariáš aneb Čerti na hracích kartách, Suchardův dům – Městské muzeum Nová Paka (2019).

28/ Osobnosti na kartách, OÚ Planá n. Lužnicí (2020).

29/ Doprava na Kartách, ve spolupráci s Muzeem vysočiny v Jihlavě (2020)

30/ Tanky, lodě, letadla na kartách v modelech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (2021)

31/ Architektura na kartách, Městské muzeum Týn n. Vltavou (2021)

32/ Chodský mariáš…. a jiné čertovy obrázky, Muzeum Chodska v Domažlicích, (2021)

33/ ČERNÝ PETR-DĚTSKÉ KARTY a VÁNOCE V ČOKOLÁDĚ, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích (2021)


Club pořádá i přednášky:
Žlutické karty a nejen o nich
Téma hornictví na hracích kartách
Experiment zellon-první plastové hrací karty
Téma husitství na hracích kartách
Bernášek – kartář ze Žižkova (akce Žižkov po setmění- Básníci a karbaníci)
Lovecké motivy na kartách